Lær din hest at kende gennem kropssprog

tillidsøvelser med hest

Lær hesten dit kropssprog

Basisleg nr. 1

Basisleg nr. 1

Formål: Gøre hesten fortrolig med dine bevægelser. 

Denne leg lærer dig og din hest, at du kan røre ved den overalt: Hoved, mule, indersiden af mulen, ører, hals, bringe, ben, hale, bug osv. uden den spænder op eller forsøger at undvige dine berøringer.

Sådan gør du: Stå med løst træktov. Stryg med rolige, rytmiske bevægelser overalt på hesten. Hvis hesten flytter sig følger du med og fortsætter med dine rolige berøringer til den står stille af sig selv. Giv så hesten en pause og start forfra. Forsøg ikke at få hesten til at stå stille, det finder den selv ud af…. Du må altså ikke trække i træktovet. Hesten vil snart stå stille og acceptere berøringen. Særligt følsomme steder kommer du så tæt på du kan, uden hesten reagerer. senere, når hesten har accepteret, at du ikke er farlig, kan du langsomt nærme dig disse følsomme steder. Alle nye hjælpemidler introduceres for hesten med den samme teknik: Rytmisk berøring til hesten accepterer hjælpemidlet. Prøv at svinge træktovet rytmisk ind over hesten og lad det falde ned på hestens ryg eller prøv at lade pisken ramme hesten blødt. Bind eventuelt en plasticpose til pisken og lær den at acceptere den. Find selv på nye lege i dette tema.

Basisleg nr. 2

Formål: Lær hesten at flytte sig for schenklerne fra jorden.

Sådan gør du: Stryg først hesten  der, hvor du vil påvirke den. Pres derefter (med et let tryk) med stive fingre bag gjordstedet. Stop presset og stryg hesten, med det samme den flytter bagparten. Hvis den ikke viger, så forøg presset til hesten viger for det. Husk at rose ved at ae hesten. Prøv det samme med et pres mod skulderen og lær hesten at flytte forparten. 
Hesten vil prøve at flytte sig væk fra pres og når den bevæger sig derhen, hvor du gerne vil have den, ændre du presset med fingerne, til en let rosende berøring

Basisleg nr. 3

Formål: Hesten bliver opmærksom på dig fra en afstand. 

Din hest lærer at: Gøre det samme som før, men brug pisken i stedet for hånden. Pisken skal være en det vi i fagsprog kalder en horsemanstick, ikke at forveksle med en longepisk. En longepisk er for ledløs og er svær at være præcis med. 

Stryg hesten med pisken, til den står stille efter den har flyttet sig. Gør det samme med træktovet. Kan du få hesten til at vige ved at fokusere på bagparten? (Et tip: De første gange kan du krumme dig let sammen. Leg, at du er et rovdyr og gå truende hen mod bagparten)

Find selv på flere lege.

Basisleg nr. 4

Formål: Hesten bliver tryg ved at komme til dig, også hvis den er sluppet ud af folden. Du lærer, hvordan du med små midler kan få din hest til at træde tilbage og komme hen til dig. Det er en god forberedelse til tilbagetrædning fra sadlen og en fin måde at få din hests opmærksomhed og respekt. Lad din hest bakke hen over bomme, cavaletties, ind i stalden, mellem tønder og alt, hvad du ellers kan finde på…op i traileren!? Prøv for eksempel at kombinere med “Vig for Mig” og lad din hest bakke slalom gennem opstillede forhindringer, eller sæt dig på en stol og bak hesten lige hen over en bom, der ligger på jorden. 

Sådan gør du: læn dig lidt frem mod hesten og ryst lidt med dit reb, til hesten læner sig bagud, eller tager et skridt bagud. Det gør man et par gange til hesten er 3-4 skridt væk fra en, hold evt. pauser mellem forespørgslen på tilbagetrædningen. Dernæst læner man sig lidt bagover, og træder et halvt skridt tilbage og inviterer hesten ind ved at have et let træk i rebet, til hesten træder et skridt hen mod en. Man lader så igen hesten holde pauser mellem hvert skridt frem. Frem = en hov foran den anden, ikke et skridt til siden eller andet. Når hesten så er helt henne hos dig, lad den holde en lang pause, og bare dit / hestens nærvær.. hesten lærer når den får pause, eller rettere når man tager presset væk, så prøv, at ligge mærke til, hvornår du lader din hest få pause. Hesten må meget gerne nusses, hvis det er noget den nyder, er det en sky hest, så lad den bare have ro uden forstyrrelse af rosende ord eller berøring. Legen kan leges med længere og længere reb, til hesten faktisk kommer helt af sig selv, da den ved, den har en rolig og tryk leder at komme hen til Husk, at det er en leg, så bliv ikke vred på hesten, hvis den ikke kan finde ud af det, fortsæt blot vedholdende og venligt så kommer det.

Øvelser fra jorden med hest

kropssprog og timimg

Udvidet leg nr. 1

Formål: Hesten lærer at arbejde fra afstand

Du finder ud af, at din hest kan holde både retning, gangart og hastighed uden
du behøver at overvåge den. Princippet er det samme som før: Når påvirkningen er givet,
så er det hestens ansvar at gøre det rigtige.

Sådan gør du: Bak din hest ud for enden af træktovet. Stræk armen med træktovet ud til den side, hvortil hesten skal gå (venstre arm, når hesten skal til venstre og højre arm når den skal mod højre). Hvis din hest ikke forstår hentydningen, så sving pisken hen imod hestens skulder. (vig for mig)Forøg eventuelt påvirkningen til hesten bevæger sig. Stop hesten ved at pege mod hestens bagpart (vig for mig), så den svinger bagparten ud og står med front mod dig). Brug eventuelt pisken til at pege med. Vend til den anden retning – og aldrig mere end 3-4 volter i samme retning. Lav temposkift fra skridt til trav til galop og omvendt. Du kan eventuelt forøge tempo ved at svinge med pisken i god afstand fra bagparten, så det ikke forveksles med stopsignalet. Nedsættelse af hastighed foregår med frem-og-tilbage-bevægelsen, men i op og nedadgående retning. Husk det er hestens ansvar at holde tempoet. Du skal ikke jagte den rundt. Stå stille og lad hesten løbe rundt om dig.

Udvidet leg nr. 2

Din hest lærer at: Bevæge sig sidelæns, holde en retning, træde over.

Formål: Du får lejlighed til at arbejde med at holde dit fokus (retning) samtidig med, at du påvirker hesten rytmisk. så det er også en træning for din koordinationsevne. Den sidelæns bevægelse forbereder bl.a. changementer.

Sådan gør du: Du skal have de andre lege på plads inden du forsøger dig med denne. Din hest kan godt finde ud af at gå sidelæns, men kan du forklare den det? Det kan være en hjælp for både dig og hesten at øve jer ved et hegn eller anden barriere til at begynde med Stil hesten op med hovedet vendt mod barrieren. Hold god afstand til hesten og gå frem mod hestens midterpart med energiske skridt. Hvis den ikke flytter sig så leg “Vig for mig” med pisken mod skiftevis forpart og bagpart. Husk at rose ved at stryge hesten med pisken, f.eks. på manken, straks den forsøger. Stands sidebevægelsen ved rose din hest (bliv ven men din hest).

Udvidet leg nr. 3

Din hest lærer at: Gå igennem snævre passager

Formål: Med Cirkelleg kan du få din hest til at gå igennem snævre passager. Dette er en god forberedelse til trailer-træning.
Sådan gør du: Leg cirkelleg op mod et hegn. Din afstand til hegnet skal til at begynde med være ca. 3 m. Send hesten ind mellem dig og hegnet fra både højre og venstre side. Din hest skal gå i roligt skridt. Når din hest kan passere mellem dig og hegnet uden at løbe, gør du afstanden til hegnet mindre, et lille skridt ad gangen. Stop ved en afstand på ca. 80 cm. Prøv også at sende hesten ind imellem tønder, havestole og alt muligt andet. Kombiner med spring, bomme hesten skal gå under osv.